‘Als je voor kwaliteit staat, is de Wkb geen extra kostenpost’

Govert ’t Hoen – Kwaliteitsborger Toets+Bouw B.V.

Govert ‘t Hoen is kwaliteitsborger bij Toets+Bouw en weet alles van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die geldt sinds 1 januari 2024. Wat voor Govert gesneden koek is, is voor aannemers nog relatief nieuw.

Kun je de essentie van de Wkb uitleggen? Wat is er veranderd?

‘Voorheen was een aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor fouten en gebreken wanneer de oplevering had plaatsgevonden. Dat lag vervolgens dus op het bordje van de opdrachtgever. Met de nieuwe wet is dat aangescherpt: de aannemer moet nu bewijzen dat er volgens de regelgeving is gebouwd, ook als de opdrachtgever niets ontdekte bij oplevering. Uiteraard moet een opdrachtgever bij een claim ook zelf kunnen bewijzen dat het fout was bij oplevering. Maar als een aannemer niet kan aantonen dat het goed was toen hij klaar was, is hij verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit zorgt voor meer zekerheid bij opdrachtgevers, zeker in het geval van particulieren.’

Maar ook voor hogere kosten en extra administratie voor aannemers. Welke reacties zie jij?

‘Hogere kosten zijn wel een schreeuw uit de markt, inderdaad. ‘Het kost ons alleen maar extra euro’s en we krijgen er niks voor’, hoor ik vaak. Maar dat is niet zo. Tenminste, als je als aannemer voor kwaliteit staat. Wanneer ze zien dat wij helpen om faalkosten te reduceren door bouwfouten vroegtijdig op te sporen, waarderen ze onze toegevoegde waarde juist. Wij fungeren als een paar extra ogen in het proces en op de bouwplaats.’

Wat zijn de meest voorkomende bouwfouten die jullie tegenkomen en corrigeren?

‘We zien vaak constructieve en veiligheid technische fouten, zoals incorrecte borstweringen die niet aan de regelgeving voldoen. Vooral in de particuliere bouw. Ook komen we installatietechnische fouten tegen, zoals onjuiste berekeningen die leiden tot problemen in de uitvoering. Door deze fouten vroegtijdig te signaleren, voorkomen we dat aannemers later tegen dure herstelkosten aanlopen.’

Wat zijn, met deze nieuwe wetgeving, de grootste uitdagingen voor aannemers?

‘Veel aannemers bouwen al jaren op dezelfde manier, maar weten eigenlijk niet waarom. Ergens in het achterhoofd weten ze bijvoorbeeld dat een verdiepingshoogte 2.60 meter moet zijn. Maar wat is de regelgeving die daar achter zit? De inhoudelijke kennis ontbreekt. Dat gat van het begrijpen en implementeren van nieuwe eisen, dichten wij.’

Hoe zit het met de extra administratie waar aannemers bang voor zijn?

‘Voor aannemers is deze nieuwe wet een cultuurverandering. Ze weten niet precies wat ze moeten vastleggen en hoe ze conform regelgeving moeten registreren. Het zogenaamde borgingsplan helpt hierbij. We bepalen stapsgewijs welke controles en certificaten nodig zijn, zodat kwalitatief bouwen voor alle partijen helder en begrijpelijk is. We vinken dus niet simpelweg een lijstje af, maar gaan heel systematisch te werk, zodat klanten er ook echt wat van leren.’

Hoe werkt zo’n borgingsplan precies?

‘Het is een systematisch plan dat het risico op fouten indekt. Vooraf stellen we vast wat de risico’s van een project zijn. Daar zitten acties aan vast die de aannemer moet uitvoeren. Denk aan keuringsplannen, wapeningscontroles en productcertificaten. Een aannemer weet daardoor precies waar ‘ie aan toe is. De nieuwe wet – en alles wat daarbij komt kijken – voelt op die manier niet langer als een moeras, maar wordt juist overzichtelijk en transparant. Bovendien: heb je eenmaal een borgingsplan op de plank liggen, dan kan je dat heel goed opnieuw inzetten bij volgende projecten. Zo wordt werken volgens de Wkb een gewoonte, in plaats van een moetje.’

Bouwprojecten zijn er in allerlei soorten en maten. Hebben jullie een expertise?

‘Hoe complexer, hoe uitdagender. Denk aan gebouwen met gemengde functies, zoals commercieel en wonen. Hoe meer functies een gebouw combineert, hoe meer toegevoegde waarde wij bieden. De kracht van Toets+Bouw zit hem in de jarenlange ervaringen van specialisten in alle disciplines en gevolgklassen, waarmee we op de complexe klussen écht ons volledige potentieel kunnen inzetten. Zo realiseren we de hoogste meerwaarde voor de klant. We delen veel kennis met onze twee zusterbedrijven: Sweegers en de Bruijn en Adviesbureau Becks. We combineren dus elkaars expertise op het gebied van installatietechniek, constructie en bouwfysica om kwaliteit en veiligheid van grote projecten te waarborgen. Aannemers krijgen daardoor de best mogelijke service.’

Bekijk hier onze menukaart van dienstverlening: Menukaart Toets+Bouw

Solliciteer nu: Vacatures

Menukaart van onze dienstverlening