In opdracht van Schiphol Real Estate heeft Toets+Bouw een integrale toetsing uitgevoerd op de TO-documenten, die door het Ontwerp Team van SRE zijn gemaakt voor de verwachte nieuwbouw van het kantoor op het P22 terrein op Schiphol.

De toets-scope voor Toets+Bouw betrof de volgende aspecten:

De eerste stap van de toetsing door Toets+Bouw is voor iedere toetser, aan de hand van een vastgestelde toetslijst, systematisch inzicht te krijgen in het TO.

De tweede stap van de toetsing door Toets+Bouw is om door middel van een uitgebreide fysieke sessie, waarbij alle specialisten aanwezig zijn, het Technisch Ontwerp integraal te controleren op de bovenstaande aspecten.

Het doel is om hiermee raakvlakken tussen de verschillende aspecten goed in kaart te brengen en hiermee de risico’s en de faalkosten te minimaliseren.