Second opinion Mosae Vita

Voor opdrachtgever Unica hebben wij voor dit project een gebouwsimulatie uitgevoerd op het aspect binnenklimaat.

Toelichting: Op het terrein van het Maastricht UMC is men voornemens om een nieuw gebouw te realiseren: Mosae Vita. Dit gebouw biedt een omgeving, waar een bewuste leefstijl en beweging centraal staat. Het gebouw huisvest een diversiteit aan functies en ruimten, waaronder een eetzaal, kantoren, collegezaal, overlegruimten en bedden komen.

Om inzicht te krijgen in het binnenklimaat is gevraagd om een gebouwsimulatiemodel te maken, om daarmee te onderzoeken of het bestek technisch haalbaar is ten aanzien van gestelde eisen en ontwerp.