Private kwaliteitsborging voor renovatie Hoofdgebouw Provincie Zuid-Holland in Den Haag

In opdracht van Kuijpers heeft Toets+Bouw een pilot gedraaid in het kader van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB), voor het renovatieproject Hoofdgebouw Provinciehuis Zuid Holland in Den Haag.

Kuijpers is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de renovatie van dit project. Het betreft gebouw C van het complex aan het Zuid-Hollandplein, met een oppervlakte van circa 16.000m2 BVO. Het bestaande gebouw is in 1975 opgeleverd en vraagt om verduurzaming en modernisering. De renovatie leidt tot een energieneutraal gebouw.

Kuijpers wilde als organisatie ervaring opdoen met de nieuwe WKB, en heeft Toets+Bouw gevraagd om als private kwaliteitsborging aan dit project deel te nemen. Het unieke is dat dit de eerste pilot is op het gebied van WKB waarbij het project ook nog in gevolgklasse 3 valt.

De toets-scope voor Toets+Bouw betreft de disciplines Brandveiligheid en E-installaties.

Als u meer wilt weten over een pilot draaien in het kader van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging, neem dan contact met ons op.