In opdracht van PM2 Bouwadviseurs heeft Toets Plus Bouw een toetsing uitgevoerd op het PvE en het door Provast vervaardigde bestek (TO) voor de nieuwbouw van 17.000 m2 kantoor- en laboratoriumruimte voor opdrachtgever Galapagos.

De toets-scope voor Toets+Bouw betreft de volgende disciplines:

  • Werktuigbouwkunde, inclusief regeltechniek;
  • Elektrotechniek;
  • Transporttechniek;
  • Bouwfysica.

De toets op het ontvangen PvE is gedaan op het wettelijk geldende bouwbesluit en daarnaast hebben wij ook zaken bekeken die in onze beleving onjuist zijn, aanscherping behoeven en/of tegenstrijdig zijn. De toetsing op het aan te leveren TO (bestek van Provast en partners) is gedaan aan de hand van het PvE.