Naar aanleiding van de uitvraag van Bam Bouw & Techniek heeft BouwQ met partner Toets+Bouw een Second Opinion uitgevoerd op het DO voor de nieuwbouw parkeerkelder Bajes Kwartier in Amsterdam. Toets+Bouw heeft bij het DO van de installatie-adviseur, het hoofdaspect installaties voor haar rekening genomen.

De eerste stap van de Second Opinion door Toets+Bouw, is om iedere specialist (E-, W-, en Transport-installaties) systematisch inzicht te geven in het DO van de installaties, op basis van de door BouwQ verstrekte beoordelingslijst.

Uitgangspunt van deze Second opinion zijn de geldende artikelen van het bouwbesluit en de vraagspecificatie van ontwikkelaar AM en haar partners.

De tweede stap is om door middel van een fysieke sessie, waarbij alle specialisten aanwezig zijn, het aangeleverde DO integraal te controleren op alle geldende aspecten.