Second Opinion op het DO bij nieuwbouw Gebouw H van het Bajes Kwartier in Amsterdam

Naar aanleiding van de uitvraag van Bam Wonen heeft BouwQ met partner Toets+Bouw een Second Opinion uitgevoerd op het DO voor de nieuwbouw van Gebouw H van het Bajeskwartier in Amsterdam, waarbij Toets+Bouw bij het DO van de installatie-adviseur, het hoofdaspect installaties voor haar rekening heeft genomen.

Onze Second Opinion was onderverdeeld in de volgende stappen:

  1. Een risico-gestuurde beoordeling van het DO van de E- en W-technische installaties.
  2. Een toetsing van de ontvangen DO technische installaties aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 (versie 01/04/2021) uitgevoerd voor het project.
  3. De toetsing van het ontvangen DO technische installaties aan de Technische Uitgangspunten – Techniek DO van BAM Wonen.
  4. Het resultaat van onze risico-gestuurde beoordeling en onze toetsingen worden verwerkt in de rapportages
  5. Toelichting van de bovenstaande resultaten via Teams met alle betrokkenen.

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden of over het resultaat hiervan, neem dan gerust contact met ons op.