Second Opinion op het ventilatiesysteem van het Van Lodenstein College in Kesteren

Naar aanleiding van de uitvraag van gemeente Neder-Betuwe heeft Toets+Bouw een Second Opinion uitgevoerd op het aanwezige ventilatiesysteem van het schoolgebouw.

Kijkend naar het ventilatiesysteem, hebben wij dit zowel vanuit het aspect Bouwfysica (o.a. gevelopbouw) als vanuit het aspect installaties beschouwd, met als uitgangspunt het destijds vigerende Bouwbesluit (2003).

Om tot onze beoordeling te komen, hebben wij hiervoor de volgende werkzaamheden verricht:

1. Voorbereiden, coördinatie en verzamelen van de benodigde documenten.
2. Inspectie op de school + opstellen inspectierapport.
3. Interviews met de betrokken partijen.
4. Het uitvoeren van een deskresearch (toetsingen, berekening indien noodzakelijk).
5. Toetsing van het diverse ontvangen rapportages van de betrokken adviseurs.
6. Opstellen eindrapportage en aansluitend een afrondende bespreking met nadere toelichting op ons technisch oordeel.

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op.