Technical Due Diligence

Toets+Bouw heeft, in opdracht van adviesbureau Stevens Van Dijck, voor het Orion Building te Hoofddorp een Technical Due Diligence (TDD) uitgevoerd.

De staat van de installaties en de bouwkundige staat in dit gebouw worden op een nauwkeurige wijze vastgesteld en opgenomen in een Due Diligence rapportage.

De eigenaren van deze kantoorgebouwen willen graag de risico’s en kosten, die gepaard gaan met het eigendom van het vastgoed, inzichtelijk krijgen zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan de verdere contractonderhandelingen bij de aan- en verkoop.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is zowel de technische staat (Toets+Bouw) als bouwkundige staat (Stevens Van Dijck) geanalyseerd en in een rapportage verwerkt. Ook aspecten op het gebied van brandveiligheid en aanwezigheid/geldigheid van (wettelijk verplichte) documentatie zijn meegenomen tijdens de inspectiewerkzaamheden.

Alle risico’s en bijbehorende kosten aan onderhoud of technische gebreken  zijn aansluitend door het team voor de korte- en de lange termijn gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt.

De opdrachtgever heeft door middel van een heldere rapportage een vakkundig inzicht gekregen in de huidige staat van deze locatie.

Dit voorkomt verrassingen achteraf en draagt eraan bij dat een beslissing in de aan- of verkoop van het vastgoed met vertrouwen kan worden genomen.