Technische Controle Installaties voor nieuwbouw Hettenheuvel 12-14-16 in Amsterdam

Naar aanleiding van de uitvraag van Super C uit Den Bosch, zal BouwQ met partner Toets+Bouw een technische controle (toetsing + inspecties) uitvoeren voor het nieuwbouwproject Hettenheuvel 12-14-16 in Amsterdam Zuidoost. Toets+Bouw zal hierbij het hoofdaspect ‘Installaties’ voor haar rekening nemen.

Het project bestaat uit een tweetal appartementencomplexen. In totaal worden er 560 koopappartementen gerealiseerd. Onder het gehele complex ligt een ondergrondse tweelaagse parkeergarage. Het totale BVO van het project is circa 64.000 m² met een geschatte bouwsom van circa € 107 miljoen.

De toets-scope voor Toets+Bouw betreft de gebouwgebonden installaties, waarbij wordt gestart met een risicoanalyse en het risico gestuurd toetsen op het herziene VO Techniek van de installatieadviseur. Wij gaan ervan uit dat de installateur het verder uitwerkt naar een DO en aansluitend naar een UO met werktekeningen, die wij aanvullend zullen toetsen en tijdens de realisatie zullen inspecteren.