Technische Controle Installaties voor nieuwbouw Hettenheuvel 26 in Amsterdam

Naar aanleiding van de uitvraag van Super C uit Den Bosch, zal BouwQ met partner Toets+Bouw een technische controle (toetsing + inspecties) uitvoeren voor het nieuwbouwproject Hettenheuvel 26 in Amsterdam Zuidoost. Toets+Bouw is hier verantwoordelijk voor het hoofdaspect ‘Installaties’.

Het project met de naam Amstel NEXT, bestaat uit een kantoorgebouw met 9 verdiepingen met een BVO van 11.029 m2 (incl. fiets parkeren) en met een ondergrondse parkeergarage van 1 bouwlaag van 1.357 m2 BVO. Op de begane grond bevindt zich naast de entree een restaurant met bijbehorende keuken.

De toets-scope voor Toets+Bouw betreft de gebouw-gebonden installaties, waarbij wij starten met een risico-analyse en het risicogestuurd toetsen op het herziene VO Techniek van de installatie adviseur. Wij gaan er vanuit dat de installateur het verder uitwerkt naar een DO en aansluitend naar een UO met werktekeningen, die wij aanvullend zullen toetsen en tijdens de realisatie zullen inspecteren.