Second Opinion op het DO installaties bij nieuwbouw Berghaus in Amsterdam

Naar aanleiding van de uitvraag van Bam Wonen heeft BouwQ met partner Toets+Bouw een Second Opinion uitgevoerd op het DO voor het nieuwbouwproject Berghaus in Amsterdam, waarbij Toets+Bouw bij het DO van de installatie-adviseur, het hoofdaspect installaties voor haar rekening heeft genomen.

Onze Second Opinion was onderverdeeld in de volgende stappen:

1. Een risicogestuurde beoordeling van het DO, E- en W-technische installaties.
2. Het uitvoeren van een volledigheidscheck ten aanzien van de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor het project. Hierbij wordt gescreend ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan volgende gebruiksfuncties:

  • Woonfunctie;
  • Bijeenkomstfunctie;
  • Kantoorfunctie;
  • Winkelfunctie;
  • Parkeergarage/stalling;
  • Overige gebruiksfunctie.

3. De toetsing van het ontvangen DO technische installaties aan de relevante eisen van het PvE Excel document: Final – Programma van Eisen Berghaus, met daarin de PvE’s Kantoor, Woningen, Retail en Parkeren.

Mocht je meer willen weten over onze werkzaamheden of over het resultaat hiervan, neem gerust contact op met Toets+Bouw!