Technical Due Diligence

In opdracht van adviesbureau Stevens Van Dijck, heeft ons kantoor dit jaar een Technical Due Diligence (TDD) mogen uitvoeren voor the Core te Rotterdam.

In een due diligence rapportage wordt op een zorgvuldige wijze de staat van de installaties in een gebouw vastgesteld.

De eigenaren van deze kantoorgebouwen willen graag de risico’s en kosten, die gepaard gaan met het eigendom van het vastgoed, inzichtelijk krijgen zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan de verdere contractonderhandelingen bij de aan- en verkoop.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is zowel de technische staat (Toets+Bouw) als bouwkundige staat (Stevens Van Dijck) geanalyseerd en in een rapportage verwerkt. Ook aspecten op het gebied van brandveiligheid en aanwezigheid/geldigheid van (wettelijk verplichte) documentatie zijn meegenomen tijdens de inspectiewerkzaamheden.

Vervolgens zijn alle risico’s en bijbehorende kosten aan onderhoud of technische gebreken gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt voor zowel de korte- als de lange termijn.

In de vorm van een heldere rapportage is vakkundig inzicht gegeven in de huidige staat van deze locatie. Hiermee worden verrassingen achteraf voorkomen en kan een beslissing voor aan- of verkoop van het vastgoed met vertrouwen worden genomen.