Private kwaliteitsborging voor nieuwbouw DC Lighthouse in Dordrecht

In opdracht van ontwikkelaar Borghese Logistics is Toets+Bouw gestart met het draaien van een pilot in het kader van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor de nieuwbouw van DC Lighthouse in Dordrecht.

Aannemer Pleijsier Bouw is bouwverantwoordelijk voor dit project. Het nieuw te ontwikkelen en te bouwen distributiecentrum op het Krabbegors terrein in Dordrecht bestaat uit een logistieke hal van circa 24.500 m2, een doorgaande mezzaninevloer van circa 1.300 m2 en circa 1.490 m2 aan kantoorruimten.

Om o.a. ervaring op te doen met de nieuwe WKB is Toets+Bouw gevraagd om als private kwaliteitsborger aan dit project deel te nemen, dat valt onder gevolgklasse 2.

Alle betrokken partijen zullen door Toets+Bouw met het toegepaste KIK-model gedurende het bouwproces worden getoetst en momenteel worden er risicogestuurd inspecties uitgevoerd.

De toets-scope voor Toets+Bouw betreft uiteraard alle aspecten van het bouwbesluit:

Als u meer wilt weten over een pilot draaien in het kader van de nieuwe wet kwaliteitsborging, neem dan contact met Toets+Bouw op.