Toets+Bouw behaalt BRL 5019-certificaat

Op donderdag 23 juli jl. heeft directeur Marco Keijzer met trots het BRL 5019-certificaat in ontvangst mogen nemen. Toets+Bouw kan nu actief aan de slag met het toetsen van bouwprojecten volgens deze systematiek.

In het kader van de nieuwe wet kwaliteitsborging gaan wij pilots draaien met een aantal aannemers en ontwikkelaars, waarbij het streven is om het vergunningentraject te verkorten, kortingen te verkrijgen op de legeskosten en een eindverklaring af te kunnen geven dat het bouwproject aan het bouwbesluit voldoet.

Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

OVER ONS

Toets+Bouw is een deskundig en onafhankelijk controlebureau voor de bouw, vastgoed en industrie.

Lees verder →

ACCREDITATIES

CONTACT

Europalaan 12k
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Nederland

T: 088 – 030 7399
E: info@toetsplusbouw.nl

Contact opnemen →