Toets+Bouw start met de BKapp voor de WKB: “De juiste dingen, slim en efficiënt doen”

Bij Toets+Bouw zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze processen te optimaliseren en onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Daarom zijn we trots om aan te kondigen dat we vanaf heden gebruikmaken van het instrument BKapp voor onze toetsingen in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB).

De BKapp ontzorgt zowel het kwaliteitsproces van de aannemer op de bouw als die van een kwaliteitsborger. Twee vliegen in één klap en één app voor de volledige kwaliteitscontrole die voldoet aan de eisen van de WKB.

“De Juiste Dingen, Slim en Efficiënt Doen”

Bij Toets+Bouw geloven we in het motto “De juiste dingen, slim en efficiënt doen”. Dit motto is de drijfveer achter de adoptie van de BKapp. Door de juiste technologieën te omarmen, kunnen we onze processen stroomlijnen en onze focus richten op wat echt belangrijk is: het leveren van hoogwaardige kwaliteitsborging en het ontzorgen van onze klanten.

  • Juiste dingen: Dat doen wat nodig is, niet meer en niet minder. De BKapp zorgt ervoor dat we de benodigde acties om de kwaliteit te borgen in kaart brengen in samenhang met de eisen die hangen aan het bouwproces.
  • Slim werken: Eén tool voor het eisenoverzicht, de risicoanalyse, ontwerpcontroles, bouwplaatsinspecties en de vereiste rapportages zorgen voor overzicht en rust in uw project.
  • Efficiënt werken: De BKapp stelt ons in staat om de benodigde acties in het kwaliteitsborgingsproces met zo min mogelijk handelingen te registreren en te controleren. De aannemer kan er zelfs live in meewerken en direct de vastlegging verzorgen.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Voor onze klanten betekent de introductie van de BKapp dat zij kunnen rekenen op nog snellere en meer transparante kwaliteitsborging. De efficiëntie, transparantie en nauwkeurigheid in de BKapp zorgen ervoor dat bouwprojecten voldoen aan de WKB en dat het bouwproces in control is. Bovendien biedt de BKapp onze klanten inzicht en eigen inbreng in het toetsingsproces, wat bijdraagt aan een grotere mate van vertrouwen en tevredenheid.