Wat is Commissioning?

Er zijn vele definities van Commissioning in omloop, wij hebben gekozen voor een pragmatische benadering.

Commissioning is het controleren of een bepaald complex product of complexe dienst voldoet aan de eisen van de opdrachtgever toen hij het product of de dienst bestelde. Dit betekent concreet dat Toets+Bouw voor u toetst aan het opgestelde PvE. Vanwege de complexiteit beperkt de controle zich niet tot het moment van opleveren van het gerede product of dienst, maar worden tijdens het gehele realisatieproces controles uitgevoerd.

Essentieel voor Commissioning is ook dat dit wordt uitgevoerd door een partij als Toets+Bouw, die op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de realisatie, maar geheel onafhankelijk naast dit traject meeloopt.

Een ander wezenlijk kenmerk is dat de nadruk niet ligt op het inhoudelijk controleren van de ontwerpen, maar dat vooral het proces wordt gecontroleerd. Het gaat om borging van kwaliteit en prestaties.

Het voor u opgestelde commissioningplan moet de procedure omschrijven die borgt dat de in het bestek omschreven leveringen, taken en verantwoordelijkheden compleet en conform de gestelde criteria worden vervuld. Dit dient SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te worden omschreven.