DIENSTVERLENING

Onze dienstverlening

Toets+Bouw is een deskundig en onafhankelijk controlebureau voor de bouw, vastgoed en industrie. Lees hier wat onze dienstverlening voor u oplevert:

De verhouding tussen faalkosten en winst in de bouw is al vele jaren uit balans (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit). Zo ernstig zelfs dat het imago van de bouw er sterk onder te lijden heeft. Daarom eisen steeds meer opdrachtgevers goede kwaliteitscontrole en wordt naast veiligheid ook de kwaliteit van bouwwerken steeds meer als prioriteit gezien.

Toets+Bouw heeft kennis en expertise in huis voor het uitvoeren van een hele of gedeeltelijke toetsing van uw bouwproject op het bouwbesluit.

Doordat Toets+Bouw een second opinion uitvoert op uw bouwontwerp, worden in een vroeg stadium mogelijke fouten en risico’s opgespoord en daarmee de faalkosten gedurende uw bouwproces gereduceerd.

Tijdens uitvoering kan Toets+Bouw voor u risico- gestuurd en steekproefsgewijs inspecteren op de bouwplaats en op productielocaties, in het kader van de validatie van het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit of uw private eisen.

Toets+Bouw kan in de ontwerpfase de mogelijke risico’s beoordelen en tijdens de realisatiefase hierop controleren. Deze risicoanalyse voor een bouwproject draagt bij aan het voorkomen van faal- en stagnatiekosten en kan leiden tot een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking bij uw verzekeringsmaatschappij.

Toets+Bouw kan bij de koop, verkoop of aanpassing van een object door middel van een Technical Due Diligences  de actuele technische staat van uw object vaststellen, waardoor u vooraf weet waar u staat en welke risico’s er mogelijk kunnen zijn.

Toets+Bouw kan door u ook ingeschakeld worden als ”derde partij” om toetsingen op het ontwerp of inspecties op het bouwplaats uit te voeren. Hierbij staan wij als derde partij in een onafhankelijke positie ten aanzien opdrachtgevende, adviserende, ontwerpende of uitvoerende partijen in de bouw.

Wat is Commissioning?

Er zijn vele definities van Commissioning in omloop, wij hebben gekozen voor een pragmatische benadering.

Commissioning is het controleren of een bepaald complex product of complexe dienst voldoet aan de eisen van de opdrachtgever toen hij het product of de dienst bestelde. Dit betekent concreet dat Toets+Bouw voor u toetst aan het opgestelde PvE. Vanwege de complexiteit beperkt de controle zich niet tot het moment van opleveren van het gerede product of dienst, maar worden tijdens het gehele realisatieproces controles uitgevoerd.

TOETSING ontwerp AAN het BESTEMMINGSPLAN

Wat houdt deze toetsing in?

Met een toetsing aan het bestemmingsplan kan Toets+Bouw vooraf bepalen, in hoeverre uw bouw-initiatief/ontwerp wel of niet past binnen het bestemmingsplan.

Naast het bestemmingsplan kunnen wij ook de volgende documenten in onze toetsing meenemen:

  • Anterieure overeenkomst Gemeente;
  • Aanbiedingsovereenkomst Gemeente;
  • Bouwvergunningsdocumentatie

Wat kunt u ermee?

Hiermee kunt u het risico van het niet voldoen aan het bestemmingplan minimaliseren, voordat de indieningsstukken (vaak DO- stukken) bij de gemeente worden ingediend. U kunt dan tijdig uw bouw-initiatief/ontwerp aanpassen.

Ook is de kans kleiner dat op uw bouw-initiatief door anderen bezwaar gemaakt wordt, daar de indieningstukken getoetst zijn op het bestemmingplan.

Wat krijgt u van ons?

U ontvangt van ons een rapportage (incl. verificatielijst) waarin de indieningsstukken zijn getoetst op bestemmingsplan. Wij beschrijven hierin op welke punten uw initiatief wel of niet voldoet en geven aansluitend een mondelinge toelichting.

Voor wie is dit interessant?

Voor die partijen die vergunningen indienen: Opdrachtgevers, architecten, ontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, bouwmanagementbureaus.

Voor meer informatie of een aanvragen van een offerte, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Toets+Bouw.

COATING INSPECTIE VOOR KWALITEIT EN VEILIGHEID

Bij het aanbrengen van coating komt veel kijken, na het aanbrengproces is het daarom van belang dat er door onze onafhankelijke gecertificeerde coating inspecteurs een grondige coating inspectie gedaan wordt. Onze gecertificeerde coating inspecteurs (Nace level 3) voeren inspecties uit op diverse constructies, zoals (spoor)bruggen, opslagtanks, laadstations en sluizen. Zowel voor, tijdens als na de applicatie van de coating zorgt onze coatinginspecteur voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole.

HET BEGINT MET EEN COATINGSPECIFICATIE

Voordat er ook maar één onderdeel van de coating inspectie kan worden uitgevoerd, is het belangrijk om een specificatie van het project te schrijven. Een soort project handboek. Onze coatinginspecteur kan hierbij helpen. In de specificatie staat het gewenste eindresultaat tot in de puntjes beschreven, zowel om technisch als esthetisch gebied. Het doel van een specificatie is dat er nooit misverstanden ontstaan tussen projectmanagers, coating applicateurs, engineers en andere werknemers over het beoogde eindresultaat.

STANDAARD ONDERDELEN VAN EEN COATING INSPECTIE

Onze inspecties worden doorgaans voor, tijdens en na het aanbrengen van de coating uitgevoerd. Zo wordt er zicht gehouden op applicatieprocessen, procedures en voorschriften. Alleen zo kan de coating inspecteur er zeker van zijn dat alle onderdelen goed zijn uitgevoerd. Wat deze onderdelen zijn leest u hieronder:

1. Controle van de voorbehandeling
2. Inspectie van de klimaatcondities
3. Keuring van de laagdikte
4. Toetsing van de hechting

Om een compleet beeld van een project te krijgen is het goed om van tevoren een offerte bij Toets+Bouw op te vragen.

Stuur via het contactformulier uw gegevens en de informatie over uw project op en wij nemen contact met u op!