Bouwplantoetsingen

Toets+Bouw heeft alle kennis en expertise in huis voor het uitvoeren van een hele of gedeeltelijke toetsing van uw bouwproject op het bouwbesluit.

Alvorens u de omgevingsvergunning indient, kan Toets+Bouw voor u vooraf al de toetsing doen op de vijf geëiste aspecten van het bouwbesluit:

  • Algemeen bouwkundig
  • Constructieve veiligheid
  • Brandveiligheid
  • Bouwfysica
  • Technische installaties

Voordat u met de bouw begint, weet u dus waar u aan toe bent en of het bouwplan voldoet aan het wettelijke Bouwbesluit.

Zomervakantie