Dienstverlening: Inspecties

Tijdens de uitvoering kan Toets+Bouw voor u risico gestuurd en steekproefsgewijs inspecteren op de bouwplaats en op de productielocaties, in het kader van de validatie van het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit of uw private eisen.

Onze inspecties vormen geen dagelijks toezicht op de bouw, maar hebben als doel steekproefsgewijs het uitvoeringsproces, het keurings- en registratieproces en het testproces van de opdrachtnemer te toetsen, die zelf in eerste lijn verantwoordelijk is.

Volgende elementen kunnen onderdeel zijn van een toetsing of inspectie:

  • Kwaliteit van de toegepaste materialen en de correcte verwerking ervan;
  • Uitvoeringscondities in relatie tot de ontwerpuitgangspunten;
  • Conformiteit van de gebruikte materialen met de voorschriften en de technische eisen en specificaties;
  • Conformiteit met de uitvoeringstekeningen;
  • Naleving van de regels van goed vakmanschap;
  • Van ieder inspectiebezoek op de bouwplaats of in de fabriek, wordt met de tool Snagstream een bezoekverslag opgesteld, dat aansluitend met de betrokken partijen wordt gedeeld.

Zomervakantie