Dienstverlening: Inspecties

Tijdens de uitvoering kan Toets+Bouw voor u risico gestuurd en steekproefsgewijs inspecteren op de bouwplaats en op de productielocaties, in het kader van de validatie van het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit of uw private eisen.

Onze inspecties vormen geen dagelijks toezicht op de bouw, maar hebben als doel steekproefsgewijs het uitvoeringsproces, het keurings- en registratieproces en het testproces van de opdrachtnemer te toetsen, die zelf in eerste lijn verantwoordelijk is.

Volgende elementen kunnen onderdeel zijn van een toetsing of inspectie:

  • Kwaliteit van de toegepaste materialen en de correcte verwerking ervan;
  • Uitvoeringscondities in relatie tot de ontwerpuitgangspunten;
  • Conformiteit van de gebruikte materialen met de voorschriften en de technische eisen en specificaties;
  • Conformiteit met de uitvoeringstekeningen;
  • Naleving van de regels van goed vakmanschap;
  • Van ieder inspectiebezoek op de bouwplaats of in de fabriek, wordt met de tool Snagstream een bezoekverslag opgesteld, dat aansluitend met de betrokken partijen wordt gedeeld.

OVER ONS

Toets+Bouw is een deskundig en onafhankelijk controlebureau voor de bouw, vastgoed en industrie.

Lees verder →

ACCREDITATIES

CONTACT

Europalaan 12k
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Nederland

T: 088 – 030 7399
E: info@toetsplusbouw.nl

Contact opnemen →