Private kwaliteitsborging

De verhouding tussen faalkosten en winst in de bouw is al vele jaren uit balans (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit). Zo ernstig zelfs dat het imago van de bouw er sterk onder te lijden heeft. Daarom eisen steeds meer opdrachtgevers goede kwaliteitscontrole en wordt naast veiligheid ook de kwaliteit van bouwwerken steeds meer als prioriteit gezien.

Dit is ook de reden dat de politiek, overheid en alle belanghebbenden in de bouwkolom, de kwaliteit door middel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging beter willen borgen. Dit ook ter  bescherming van de opdrachtgevers.

Door Toets+Bouw in de toekomst mee te nemen als onafhankelijke kwaliteitsborger, wordt uw bouwproces geborgd, uw vergunningtraject begeleid en de bouwrisico’s geminimaliseerd. Mits de gemeente wil meewerken met het draaien van een pilot kwaliteitsborging, kunt u wellicht ook korting krijgen op uw legeskosten.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op!