Third Party Checks

Toets+Bouw kan door u ook ingeschakeld worden als ”derde partij” om toetsingen op het ontwerp of inspecties op de bouwplaats uit te voeren. Hierbij staan wij als derde partij in een onafhankelijke positie ten aanzien van de opdrachtgevende, adviserende, ontwerpende of uitvoerende partijen in de bouw.

Vanwege de aangetoonde deskundigheid en onafhankelijkheid kan Toets+Bouw als specialistisch bureau deze positie goed voor u invullen.  Voor meer informatie, neem s.v.p. contact met ons op!